logo

Podmienky ochrany súkromia a zásady používania cookies

Media representative Sitelement s.r.o. (sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 742 135), používa cookies na zlepšovanie svojich online služieb.

Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

ČO SÚ COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, časovú platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej cookies môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME

REKLAMNÉ COOKIES - Spoločnosť Sitelement s.r.o. využíva bannerový systém Revive Adsever (open source), kde je jedinečná hodnota cookies prehliadača návštevníka nahradená rovnakou hodnotou pre každého návštevníka 01000111010001000101000001010010 (binárny akronym pre GDPR). Každý nový návštevník bude mat tiež pridelenú rovnakú hodnotu cookies (01000111010001000101000001010010). Takto nie je možné spätné identifikovanie konkrétnej osoby.

Revive Adserver tiež zmení štvrtú sadu čísel IP adresy na nuly, čo zabezpečí nemožnosť identifikovať konkrétneho návštevníka. Napr. 192.168.1.123 zmení na 192.168.1.0. Takto anonymizovaná IP môže byť následne využitá na GEO cielenie.

ČO AK COOKIES NECHCEM?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.